Posiluj tělo i ducha

Zdravým a silným pohybem k lepším výsledkům v každodenním životě.

Functional Movement Screen (FMS)

Jako jedni z mála pečujeme o své studenty i z pohledu zdravého pohybu. Přicházejí k nám studenti z rozličných odvětví, s různými sportovními zkušenostmi a v rozdílné fyzické kondici. Abychom ke každému mohli přistupovat individuálně a nezpůsobili více škody než užitku, využíváme zhodnocení pohybových vzorů neboli FMS

Co je FMS?

Jedná se o zhodnocení sedmi základních pohybových vzorů, které se každý zdravý člověk naučil už jako dítě. Ale s přibývajícím věkem, snižováním fyzické aktivity nebo zraněním může být kvalita pohybu značně ovlivněna. Díky FMS dokážeme velice rychle vyhodnotit daný pohybový vzor, najít případné svalové dysfunkce, dysbalance, asymetrii či nedostatek mobility a stability. Jednoduše hledáme nejslabší článek v řetězci, který následně pomocí korektivních cviků napravujeme. 

Zhodnocení pohybových vzorů (FMS)

Přínos pro naše studenty

Tato služba je pro všechny naše studenty zdarma. Po absolvování FMS a jeho vyhodnocení dostane každý náš student plán korektivních cviků pro domácí cvičení. 

Nicméně to není jediná výhoda. Na základě výsledků FMS víme, které cviky jsou pro daného studenta přínosné, a které jsou naopak omezující až nebezpečné. Instruktor tedy přesně ví, co může od jednotlivých studentů vyžadovat, kde co přidat, kde co ubrat nebo co v danou chvíli necvičit.

Tady přesně aplikujeme svoji vizi přinést změnu k lepšímu v každodenním životě našich studentů.  

Hýbej se v prvé řadě dobře, až pak často.“ 

– Gray Cook – Functional Movement Systems

StrongFirst

Poté, co máme vyřešeny případné nedostatky v pohybu, je potřeba přidat zátěž a zesílit. K tomu využijeme principy silového tréninku dle StrongFirst. 

StrongFirst je prestižní světová organizace, kterou založil Pavel Tsatsouline, též známý jako otec kettlebellu. StrongFirst má za cíl zesílit celou populaci pomocí posilování s vlastní vahou (SFB), cvičení s kettlebellem (SFG) nebo s velkou činkou (SFL). Jejich principy silového tréninku rozprášily zavedené postupy všech fitness center. Vrací se ke kořenům opravdového silového tréninku a dosahují při tom skvělých výsledků. 

Náš hlavní instruktor Jan Kužel absolvoval SFB certifikaci v roce 2016 a následně re-certifikoval v roce 2018. StrongFirst principy posilování s vlastní vahou využívá při tréninku s velkým úspěchem již několik let. Honza ale nezůstal jen u posilování s vlastní vahou a je od roku 2019 také držitelem prestižní certifikace SFG cvičení s kettlebell. Díky tomu jsme jediní v Kutné Hoře a širokém okolí, kteří poskytují kettlebell tréninky dle metodiky StrongFirst.   

A rada na závěr: 

Buď silný! Protože silného člověka je prostě těžší zabít. 

Zdravým a silným pohybem k lepším výsledkům v každodenním životě.“