Příspěvky na pravidelnou sportovní a pohybovou aktivitu

Věděli jste, že zdravotní pojišťovny přispívají v rámci různých zdravotních programů na pravidelnou sportovní a pohybovou aktivitu dětí a mládeže? Tento příspěvek můžete čerpat i na naše pravidelné dětské tréninky KravJunior. Velmi rádi vám poskytneme potřebnou asistenci při čerpání, vystavíme doklady, orazítkujeme žádosti.

Každá pojišťovna má tak trochu jiné požadavky a podmínky čerpání příspěvku. Stručný přehled naleznete níže v tabulce. Doplňující informace a přesné znění podmínek, včetně formulářů pro uplatnění příspěvku, naleznete vždy na webových stránkách vaší zdravotní pojišťovny.

Název pojišťovnyČíslo pojišťovnyVýše příspěvkuPodmínky čerpání
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna205500Příspěvek z preventivního programu Sportovní kroužky poskytujeme na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 3 let – příspěvek lze tedy čerpat i na požární sport, v případě, že jsou splněny všechny podmínky čerpání. Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň 3 měsíce.

K čerpání příspěvku je potřeba předložit potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte. Doba pro předložení dokladu k čerpání je 6 měsíců od data vystavení dokladu.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207500Příspěvek je možné čerpat přes Vitakartu ,kde po přihlášení se do aplikace , v sekci KUPONY – – Preventivní aktivity – – zadáte datum, které je na účetním dokladu, částku, která byla skutečně uhrazena, zadáte číslo bankovního účtu a naskenujete účtenku. Po rekapitulaci a zkontrolování požadavku, je v nabídce tlačítko – odeslat.

Během 30 dní bude požadavek zpracován a následně proplacen na Váš BÚ.

Na Preventivní aktivity, lze uplatnit účtenky např. za plavání, cvičení, sportovní aktivity ( požární sport, fotbal, hokej…)
RBP, zdravotní pojišťovna213500Jedná se o příspěvek permanentky na sport. Pro uživatele my213 nabízíme příspěvek na nákup permanentky na pohybové aktivity ve výši 50 % z ceny.
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR201500Příspěvek možné uplatnit na požární sport. Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, nutné stáhnout formulář a přiložit originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.
Pokud žádost podáváte přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky111800Je možné čerpat příspěvek pro děti na pravidelnou sportovní a pohybovou aktivitu. Pokud je na platebním dokladu uveden požární sport, můžete podat žádost o příspěvek. Aktivita musí být dlouhodobého charakteru.

Platební doklad musí mít veškeré náležitosti, tedy identifikace zařízení, účel vystavení dokladu, datum vystavení, cena, jméno a příjmení osoby, pro kterou je aktivita určena. V době podání žádosti o příspěvek z fondu prevence, nesmí být platební doklad starší 3 měsíců.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda209700Příspěvek ze zdravotního programu je poskytován na pohybovou aktivitu, na sport včetně požárního. Podmínkou je předložení originálu vyplněné žádosti o příspěvěk na zdravotní programy, společně s dokladem o zaplacení.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra211až 1 500Sportovní pohybové aktivity. Sportovní kurzy/kroužky (včetně kroužků dobrovolných hasičů pro děti), určené pro děti. K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující:
a) formulář žádosti o příspěvek, včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky),
b) originál platebního dokladu o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikace prodejce. Doklad musí být vystaven v roce 2021. Originál platebního dokladu lze použít pouze k jedné žádosti o příspěvek, Platební doklady je možné předložit nejpozději do dvou měsíců od realizace. 

Přihlašování na pravidelné tréninky KravJunior je v plném proudu a míst postupně ubývá. Nechte vaše děti začít nový školní rok pravidelnou pohybovou aktivitou a dovolte jim naučit se bránit.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..