Jsme součástí největší izraelské organizace Krav Maga Global vedené Eyalem Yanilovem.

Krav Maga Global

Vznik a historie Krav Maga a KMG

Eyal Yanilov, jako hlavní instruktor organizace Krav Maga Global, je držitelem nejvyššího technického stupně Master 3 / Expert 8. Eyal byl tehdejší nejbližší student zakladatele Krav Maga Imiho Sde-Ora (Lichtenfelda), od kterého získal unikátní „Founder’s Diploma of Excellence – Diplom dokonalosti od zakladatele“. Tímto titulem se nemůžu pyšnit nikdo jiný na světě. 

Pojďme ale úplně na začátek

Psal se rok 1944, kdy zakladatel Krav Maga Imi Sde-Or (Lichtenfeld), mimochodem bratislavský rodák, začal učit hand-to-hand combat – boj tváří v tvář elitní vojenskou jednotku Haganah. Bylo to ještě před vznikem samostatného státu Izrael. O čtyři roky později se stal hlavním instruktorem Izraelských obranných sil (IDF) pro zvyšování fyzické kondice a bojové připravenosti. A v té době začala pomalu vznikat Krav Maga.

Po dvaceti letech ve službě z armády odešel a začal připravovat Krav Magu i pro civilní použití. V roce 1974 pod přímým dohledem Imiho zahájil své studium Eyal Yanilov. Později byl Imim jmenován k sestavení nových osnov. 

Trvalo dalších deset let, než v roce 1997 udělil Imi Eyalovi výše zmíněný „Founder’s Diploma of Excellence“ a pověřil ho k přetvoření Krav Magy na jednotný, technicko-taktický systém. 

A v roce 2010 byla Eyalem založena Krav Maga Global, která má za cíl šířit Krav Magu po celém světě, a to při udržení nejvyšší úrovně profesionality, kvality a etiky. 

Eyal i dnes cestuje po celém světě (pravidelně zavítá i k nám do České republiky) a předává Imiho odkaz. Díky jeho neúnavné činnosti se Krav Maga celosvětově rozšířila, využívají ji speciální jednotky armády i vládních organizací a učí se ji i naši nejmenší. 

Pro více informací o činnosti a historii navštivte web Krav Maga Global nebo mrkněte na video níže.

Jan Kužel s Eyalem Yanilovem po testování na G-stupeň.
Eyal Yanilov (vpravo) a Jan Kužel – rok 2016